Bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym

0

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w firmie jest bardzo ważna z wielu względów. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że zapewnienie odpowiednich warunków jest nakazane przez prawo. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów może więc wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Dbałość o bezpieczeństwo pracy to także kwestia ludzkiej troski o zdrowie i życie pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu. Warto też dodać, że odpowiednie warunki w firmie zmniejszają ryzyko wystąpienia wypadków oraz absencji chorobowej. Dlatego dbałość o bezpieczeństwo należy potraktować, jako działanie zapewniające ciągłą, efektywną pracę całej jednostki.

Oto najważniejsze systemy zapewniające bezpieczeństwo:

  • BHP- to podstawowe przepisy, które obowiązują wszystkie organizacje,
  • przepisy przeciwpożarowe- dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia pożaru, zgodnie z tymi wytycznymi muszą być wyznaczone drogi ewakuacji oraz punkty zborne,
  • zabezpieczenia w atmosferze wybuchowej- zgodnie z dyrektywą ATEX w firmie należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem,
  • dyrektywa maszynowa- zgodnie z jej wytycznymi muszą być  produkowane i użytkowane maszyny,

Dla poszczególnych branż istnieje wiele specyficznych systemów, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo. Są to w większości systemy oparte o certyfikowane normy. Firmy, które chcą je wdrożyć muszą najpierw dopasować się do ich wymagań. Przykładowo przy implementacji systemu ATEX należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem w poszczególnych strefach oraz odpowiednio je oznakować. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego systemu warto wejść na stronę:      http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/industry-offer/industrial-products-certification/equipment-in-explosive-atmospheres    

Share.

About Author

Leave A Reply