Charakterystyka nadpłaty podatku

0

Zadaniem każdego podatnika jest regulowanie wszystkich zobowiązań zgodnie z otrzymaną od pracodawcy roczną deklaracją. Są jednak sytuacje, w których pojawia się nadpłata środków. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy domagać się jej zwrotu?

Ordynacja podatkowa jasno mówi, ze nadpłata stanowi za dużą kwotę opłaconego podatku. Określa się nią więc zjawisko, w którym to podatnik zapłacił więcej niż powinien. Nadpłata podatkowa pojawia się w chwili zapłaty podatku i przekroczenia wymaganej sumy bądź też w sytuacji złożenia zeznania podatkowego. Jest to  duża kwota podatku dochodowego, akcyzowego lub podatku od usług oraz towarów. Jeżeli pojawi się podobna nadpłata podatnik może żądać zwrotu jej w pełnej kwocie. Aby pieniądze mogły zostać mu oddane musi złożyć wniosek oraz dokładnie określić kwotą należną. Aby wszystko w dokumentacji zgadzało się trzeba uzupełnić deklaracje podatkową bez błędów i zostawić lub wysłać do właściwego do miejsca zameldowania urzędu skarbowego. W wyjątkowych sytuacjach wysokość nadpłaty obliczana jest przez konkretny organ. Jeżeli masz problemy z określeniem kwoty jaka dokładnie Ci przysługuje o pomoc można poprosić urzędnika, który udzieli potrzebnych wskazówek.

Po potwierdzeniu kwoty należnej do zwrotu urząd skarbowy dokonuje przelewu na konto lub wysyła pieniądze za pośrednictwem Poczty Polskiej w najbliższym możliwie terminie. Czas oczekiwania nie jest dokładnie sprecyzowany, ponieważ jeszcze żadne przepisy nie określają limitów czasowych. Ogólne założenia mówią, że pieniądze powinny zostać zwrócone podatnikowi w terminie 30 dni od uzyskania decyzji. Podatnik sam może określić jaką drogą chce otrzymać zwrot. Rzecz jasna sugerowanym rozwiązaniem jest przelew na konto, ponieważ jest to bezproblemowa forma. Zwrot nadpłaty podatkowej może nastąpić w przeciągu 5 lat. Po tym czasie prawo ubiegania się o zwrócenie pieniędzy przepada a środki lądują na obecne lub  przyszłe zaległości podatkowe.

Share.

About Author

Leave A Reply