Pracujesz podczas wakacji? Pamiętaj o rozliczeniu podatku

0

Okres wakacji jest czasem nie tylko odpoczynku, ale i również podejmowania przez młode osoby pierwszej pracy zarobkowej. I tutaj pojawia się pytanie: czy konieczne staje się składanie dokumentów, aby móc odliczyć podatek od dochodu? Podobne kwestie bardzo często zaprzątają młode głowy.

Kto jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego?

Polskie prawo nakłada obowiązek odliczenia podatku od praktycznie każdego dochodu- wyjątek stanowią wyłącznie nieliczne sytuacje. Najczęstszy rodzaj podejmowanego dochodu czyli zarobek w oparciu o umowę o pracę, zlecenia lub dzieło również jemu podlega. Z opłacenia podatku zwolnione są wyłącznie osoby, których dochód był niższy niż kwota wolna od podatku wynosząca 3091 zł na rok.
Na początek zajmiemy się charakterystyką dwóch pojęć: podatnika oraz płatnika. Za podatnika uważa się osobę, która osiągnęła dochód, którego część musi zostać przekazana do Skarbu Państwa w formie podatku – czyli pracownik. Płatnikiem jest z kolei osoba bądź też instytucja, która ten podatek Skarbowi Państwa przekaże- czyli pracodawca. Pamiętaj, że kwota wynagrodzenia jest mniejsza od rzeczywistego zarobku, ponieważ tą różnice pracodawca jest zmuszony przekazać urzędowi skarbowemu.

Na jakie formalności musi przygotować się pracownik?

Do ostatniego dnia lutego roku następującego po tym jak pracownik uzyskał dochód, pracodawca przesyła PIT-11. Podobne pismo stanowi dla pracownika informacje o uzyskanych dochodach, ile pracodawca przekazał urzędowi skarbowemu w formie zaliczek na podatek oraz ile ewentualnie przekazał w ramach składek na ZUS. Warto jednak pamiętać, że uczniowie ani studenci , którzy są zatrudnieniu na umowie zlecenie lub o dzieło nie płacą żadnych składek ZUS. Na podstawie otrzymanego formularza pracownik powinien złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym do końca kwietnia. Obecne możliwości pozwalają dokonać tego przez Internet, dzięki jednemu z ogólnodostępnych programów.
Pamiętaj o tym, że osoby, które nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku również są zmuszone do uzupełnienia PIT-37. W takim wypadku w ostatniej części formularza wyjdzie pewna kwota nadpłaty, która zostanie zwrócona pracownikowi do 3 miesięcy.

Wyjątek od reguły – umowa o dzieło lub zlecenie metodą ryczałtową

Jeżeli zdecydujesz się podpisać umowę o dzieło lub zlecenie na kwotę mniejszą niż 200 zł brutto może zostać ona rozliczona inna metodą – ryczałtową. Jest to przypadek, w którym pracownik nie otrzyma PIT-u-11 i nie będzie musiał składać PIT-u-37. Za wadę rozwiązania uważa się brak kwoty wolnej od podatku – tak więc, jeżeli rozliczałeś się podobna metodą nie dostaniesz zwrotu, nawet w sytuacji, gdy zarobek był mniejszy niż 3091 zł.

Jak wyglądają kwestie zatrudnienia nieletniego?

Niepełnoletni pracownik również jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego oraz zapłacenia podatku od dochodu. Z tymże składany formularz PIT-37 musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Złożenie może odbyć się wyłącznie tradycyjną metodą- osobiście lub listownie.

Share.

About Author

Leave A Reply