Jak zapewnić bezpieczeństwo żywności?

0

Głównym celem stworzenia systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Aby ten cel został osiągnięty konieczne jest wdrażanie jego założeń we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz dystrybucją produktów spożywczych. Sama implementacja systemu to oczywiście pierwszy krok na drodze do osiągnięcia trwałego bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest regularne weryfikowanie poprawności działania systemu oraz ciągłe doskonalenie się przedsiębiorstwa.

Weryfikacja HACCP

Kontrola systemu HACCP pozwala w pierwszej kolejności ocenić, czy przestrzegane są wszystkie wytyczne w firmie. Pokazuje też czy system został skutecznie wdrożony, czyli czy zapewnione jest bezpieczeństwo żywności na każdym etapie przetwarzania. Okresowa weryfikacja  to także okazja do zidentyfikowania tych obszarów, w których konieczne jest zastosowanie działań naprawczych lub możliwe jest podniesienie standardów pracy na wyższy poziom. Weryfikacja może odbywać się na kilka różnych sposobów. Może nią być przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, audyt lub wykonywanie badań analitycznych produktów w wybranych punktach krytycznych.

Szkolenia personelu

Aby utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczne jest zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami systemu HACCP. Oczywiście szkolenie powinno być adekwatne do stanowiska zajmowanego przez daną osobę. Kluczowe dla prawidłowego działania systemu jest pełne zrozumienie celowości wprowadzenia tego systemu oraz własnej odpowiedzialności za przestrzeganie narzuconych wytycznych. Odpowiednie szkolenie powinni przechodzić przede wszystkim początkujący pracownicy. Kolejne powinny też odbywać się gdy zachodzą zmiany np. w sposobie produkcji lub w samych założeniach normy. Więcej informacji na temat kursów dotyczących HACCP można znaleźć tutaj: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/haccp-dla-pracownikow-produkcyjnych/ 

Share.

About Author

Leave A Reply