Metody pozwalające określić wypłacalność firmy

0

Wielu przedsiębiorców doskonale zdaje sobie sprawę, że nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem jest obarczone dużym ryzykiem. Aby w przyszłości nie mieć problemów finansowych dobrym pomysłem staje się sprawdzenie wierzytelności firmy, z jaką planujemy współpracować. Pojawia się jednak pytanie: w jaki sposób to uczynić?

Sposoby sprawdzające wypłacalność

Już na początku warto wspomnieć, że kontakty biznesowe należy zawierać z dużą ostrożnością oraz bez zbędnego pośpiechu. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że u przedsiębiorców zachęconych nadzieją podpisania korzystnego kontraktu na dalszy plan schodzi bezpieczeństwo i zastosowanie zasad należytej ochrony przed naciągaczami. Podstawą staje się wypracowanie standardów postępowania, które należy egzekwować w trakcie pierwszych rozmów i negocjacji.

Za całkowicie powszechne uznaje się sprawdzenie możliwości finansowych kontrahenta. Aby przeprowadzić podobną analizę wystarczy poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej- odpis KRS, numer NIP i REGON, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zobowiązań finansowych oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regularnie odprowadzanych składkach.

Wzrasta wiarygodność

Jeżeli będziesz miał wgląd we wszystkie wyżej wymienione pisma wówczas można odwiedzić rejestr dłużników niewypłacalnych i przeanalizować całą historię finansową. Oddziały znajdują się w sądach gospodarczych lub w Centrum Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W dokumentach znajdują się informacje o wszystkich podmiotach gospodarczych, które zgłosiły upadłość, brak majątku potrzebnego na uregulowanie kosztów postępowania oraz utraciły prawo do prowadzenia działalności.

Jeżeli z kolei rozważana współpraca ma nastąpić ze spółką, wówczas dobrym pomysłem staje się zbadanie danych, które znajdują się w KRS (umowy handlowe) oraz wszystkich reprezentantów spółki. Do tego celu pomocna okazuje się rządowa strona Ministerstwa Finansów. Część osób sięga również do specjalistycznych programów, które oferują wsparcie w wyszukaniu potrzebnych informacji.

Warto wspomnieć, że zgodnie z modyfikacjami ustawy dotyczącej prawa bankowego wszelkie dane odnoszące się do klienta mogą być przetwarzane przez 12 lat od chwili wygaśnięcia ostatniego zobowiązania. Podobne działanie mają ułatwić sporządzanie danych statystycznych.

Share.

About Author

Leave A Reply