Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie

0

Decyzje podejmujemy codziennie poczynając od chwili przebudzenia się i wstania (wstać/poleżeć jeszcze kilka minut/nie wychodzić z łóżka), aż do momentu zaśnięcia. Im większa jest nasza aktywność, tym więcej rozstrzygnięć mniej lub bardziej poważnych dylematów nas czeka, nie mówiąc już o sytuacji, z jaką borykają się prowadzący działalność gospodarczą, gdzie każda decyzja pociąga za sobą długofalowe skutki.

W przypadku kierowania przedsiębiorstwem proces podejmowania decyzji jest fundamentem działalności kierowniczej (planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli). Termin decyzja zyskuje dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze jest wynikiem określonego wyboru (np. zatrudnienia danego pracownika) oraz określa procedurę wyboru, czyli dlaczego np. dany kandydat został wybrany wśród innych składających aplikację.

Można zatem stwierdzić, że decyzją będzie wybór jednej spośród kilku możliwych decyzji. Zbiór wariantów musi składać się co najmniej z dwóch elementów,  dopiero wówczas mamy tzw. alternatywę wyboru. Proces takiego wyboru określany jest mianem podejmowania decyzji.

Nie zawsze podejmując określone decyzje posiadamy taki sam zasób wiedzy oraz informacji, zarówno o samych wariantach, jak i o możliwych konsekwencjach. Dlatego też, z uwagi na rodzaj posiadanych informacji, można wyróżnić trzy warianty sytuacyjne: podejmowanie decyzji w warunkach pewności, w warunkach ryzyka, a także w warunkach niepewności. Tak komfortowa sytuacja, jak podejmowanie decyzji w warunkach pewności, zdarza się w rzeczywistości biznesowej niezwykle rzadko. Niebezpieczeństwo podjęcia błędnej decyzji jest tu bliskie zera. Znacznie więcej decyzji przedsiębiorca podejmuje w warunkach ryzyka. Elementy wpływające na podjecie decyzji są tu znane z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem. Większość decyzji, szczególnie obecnie, podejmowana jest jednak w warunkach niepewności – szczególnie, jeśli chodzi o decyzje strategiczne. Informacje dotyczące przyszłych skutków decyzji są tu obarczone bardzo dużym błędem. W warunkach niepewności nie dysponujemy praktycznie żadnymi informacjami o przesłankach podjęcia decyzji. W praktyce (szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat) przestano rozróżniać dwa ostatnie typy decyzji.

Warto pamiętać, że podjecie decyzji warunkuje konieczność podejmowania kolejnych, w procesie decyzyjnym często mówi się zatem o łańcuchu decyzyjnym. Uzyskane wyniki po podjęciu pierwszej decyzji, konsekwentnie wpływają na kolejne.

Share.

About Author

Leave A Reply