Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej

0

Przestrzeganie zasad obowiązujących systemów w branży motoryzacyjnej nie tylko zapewnia odpowiednią efektywność działania, ale także otwiera możliwości współpracy z konkretnymi markami pojazdów. W tym artykule zostanie krótko opisany najważniejszy system dotyczący zarządzania jakością w przemyśle związanym z produkcją samochodów, czyli ISO ts.

Co to jest ISO ts?

ISO ts stanowi rozszerzenie uniwersalnej normy ISO 9001 dotyczącej systemu zarządzania jakością. Jest to specyfikacja techniczna uwzględniająca szczególne warunki i wymogi dotyczące działań w branży motoryzacyjnej. Zasady tego systemu znajdują zastosowanie podczas projektowania, produkcji oraz montażu, a nawet serwisu pojazdów.

Kogo dotyczy norma ISO ts?

Zasady tej normy skierowane są do firm zajmujących się produkcją, dystrybucją oraz procesami wykończeniowymi w przemyśle samochodowym. Warto wiedzieć, że posiadanie tego systemu nie jest obowiązkowe, jednak w praktyce przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym powinny go wdrożyć. Do posiadania tego certyfikatu obliguje swoich dostawców wielu członków Międzynarodowego Zespołu Operacyjnego dla Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jak wdrożyć system ISO ts?

Przedsiębiorstwo, które przygotowuje się do wdrożenia założeń ISO ts powinno dobrze poznać zakres całej specyfikacji i dostosować wszelkie procesy do wymogów normy. Następnie należy zgłosić się do jednostki certyfikującej, która przeprowadzi niezależny audyt. Jeśli jego wyniki będą zadowalające, to organizacja otrzyma certyfikat zgodności. W późniejszych okresie dbałość o przestrzeganie wymogów normy regularnie kontroluje audytor wewnętrzny. Więcej o tym, jak powinna być przygotowana osoba zajmująca się taką zakładową analizą zgodności ze specyfikacją ISO ts można przeczytać tutaj: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/motoryzacja-iso-ts-16949/audytor-iso-ts-16949-2009/

Share.

About Author

Leave A Reply