Prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii jest rozwiązaniem, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Dzieje się tak z powodu korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań prawnych oraz przejrzystego systemu podatkowego. Niestety nie każdy biznes osiąga sukces i zdarzają się momenty, kiedy sytuacja spółki staje się na tyle skomplikowana, że jedynym wyjściem jest jej likwidacja.

Jak wygląda proces likwidacji spółki LTD w UK?

W przypadku upadłości firmy w Anglii proces likwidacji spółki może być przymusowy (przeprowadzony na podstawie nakazu sądowego, który może zostać wydany np. na wniosek wierzyciela firmy) lub dobrowolny, w tym wypadku możliwe są dwa rozwiązania:

 • Members’ Voluntary Liquidation, czyli dobrowolna likwidacja spółki wynikająca z decyzji wspólników. W celu jej przeprowadzenia należy mianować likwidatora, który odpowiedzialny będzie za nadzór nad całym procesem. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla firm, które są w stanie spłacić swoje zadłużenie w ciągu roku.
 • Creditors’ Voluntary Liquidation to dobrowolna likwidacja spółki przez jej wierzycieli. Jest ona odpowiednia dla firm, których aktywa nie są wystarczające do pokrycia nagromadzonego zadłużenia. Środki pozyskane w trakcie procesu likwidacji zostaną użyte w celu spłaty zaległości finansowych.

Rozpoczęcie likwidacji firmy LTD w UK nakłada na dyrektora takiej spółki określone obowiązki, które należy spełnić, by cały proces przebiegł bez komplikacji:

 • zaprzestanie działalności spółki,
 • zwołanie spotkania udziałowców (w przypadku dobrowolnej likwidacji konieczne jest przegłosowanie takiej decyzji i uzyskanie poparcia wynoszącego przynajmniej 75%),
 • poinformowanie Companies House o podjętej uchwale,
 • w ciągu 14 dni od przegłosowania uchwały o likwidacji spółki musi ona zostać ogłoszona w The Gazette, czyli oficjalnym dzienniku informacji publicznej,
 • wyznaczenie licencjonowanego likwidatora, który przejmie kontrolę nad działaniami spółki,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego spółki oraz zapewnienie likwidatorowi dostępu do wszelkich niezbędnych informacji.

Na co mogą liczyć pracownicy w wypadku likwidacji firmy?

Bankructwo firmy w UK  nie oznacza, że jej pracownicy muszą pogodzić się z brakiem spłaty zaległych należności. Jeżeli spółka posiada wystarczające środki na uregulowanie swojej sytuacji finansowej przed zakończeniem jej likwidacji, pracodawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności. Jednak nawet kiedy spółka jest niewypłacalna, droga do otrzymania takich pieniędzy nie jest jeszcze zamknięta i istnieje kilka możliwych rozwiązań:

 • majątek spółki może zostać przejęty przez syndyka masy upadłościowej, który wykorzysta dostępne środki, by spłacić pracowników i wierzycieli,
 • firma może zostać wykupiona przez inną spółkę, a umowy pracowników mogą zostać w takim wypadku przeniesione na nowego pracodawcę,
 • w przypadku bankructwa i niewypłacalności spółki pracownicy mogą aplikować o spłatę zaległości (niewypłacone wynagrodzenie, spłata niewykorzystanych dni urlopowych, odprawa, świadczenie macierzyńskie) przez państwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *